Διαθέσιμα μαθήματα

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου

Στο μάθημα αυτό γνωρίζουμε βασικές έννοιες προγραμματισμού, μαθαίνο...
Μάθημα

Πληροφορική Β' Γυμνασίου

Στο μάθημα αυτό γνωριζουμε τον Υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα και μαθ...
Μάθημα

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε βασικές έννοιες της Πληροφορικής επιστήμ...
Μάθημα

Πληροφορική Γ' Λυκείου

Το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" έχει ...
Μάθημα

Πληροφορική Β' Λυκείου

Το παρόν μάθημα έρχεται να υπηρετήσει τη διδασκαλία του μαθήματος «...
Μάθημα

Πληροφορική Α' Λυκείου

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εμβάθυνση των γνώσεών, την απόκτησ...
Μάθημα